Runristning U507, L2016:5693 i Kårsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"hniastbmlR "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1)Runsten, granit, ca 1,3 m h och 0,7-0,8 m br. Stenen är inmuradi V kyrkgavelns S del på ca 7 m höjd och 1 m ovanför takfoten.Stenen lugger horisontellt med fotsidan åt S, med ristningen motV. Runhöjd ca 6-8 cm. 2) Runstensfragment, ljus granit 0,6 m h,0,6 m br (Ö-V) och 0,3-0,4 m tj. Runhöjd 10 cm.Stenen blevfunnen år 1939 vid Broby tegelbruk och fördes samma år tillkyrkogården. Bevakas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Kårsta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är: V kyrkgavelns S hörn (ca 7 m över markytan). Nr 2 äromedelbart S om kyrkogårdsmur och 1 m V om ingång tillkyrkogården"
Vill du se flera runstenar i Kårsta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.652718
Longitud: 18.241255
Lämnings-ID: L2016:5693
Riksantikvarieämbetets ID: Kårsta 75:2
Sveriges runinskrifter: U507, (Upplands runinskrifter)
Plats: Broby
Placering: Vid Kårsta kyrka.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Kårsta
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5693