Runristning U219, L2014:2306 i Vallentuna
Foto av Runristning U219, L2014:2306 i Vallentuna
Foto av Runristning U219, L2014:2306 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Andórr telgði þenna fagra stein ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, 0,95 m l gående i lodrät riktning och runorna ärristade i tre på varandra liggande sandstenar räknat från och medden andra sandstenen nedifrån. Runhöjd 6-9 cm. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På den N sidan och intill kyrktornets NV hörn och 0,75 m ovanförstensockeln"
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.531455
Longitud: 18.073608
Lämnings-ID: L2014:2306
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 16:1
Sveriges runinskrifter: U219, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vallentuna kyrka
Placering: Tornets hörnkedja.
Föremål: Byggnadssten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2306