Runristning L2014:2881 i Vada
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, ljusgrå granit med inslag av fältspat, 0,42x0,37m. Längs V kanten 6 tydliga runor med 7 cm runhöjd. På övrigadelen slingrande figurer. Ej uppmålat. Fragmentet är möjligen detförsvunna U 197 (Raä nr 12). Runstensfragmentet bortfört frånplatsen vid granskningstillfället. Kvar finns en grop, 0,4 m diamoch 0,1 m dj. Fragmentet flyttat och förvaras nu i Vada kyrka.Ursprungliga platsen markerad med x på kartan Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vada socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ösluttande moränmark. Tomt"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m ÖNÖ om SÖ hörnet av hus. 0,5 m Ö om trätrappas mitt"
Vill du se flera runstenar i Vada socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.577617
Longitud: 18.205234
Lämnings-ID: L2014:2881
Riksantikvarieämbetets ID: Vada 51:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vada
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2881