Runristning UFv1971;213A, L2014:2186 i Vada
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...viðr ok Gunnarr létu gera merki ... ... sína ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, gråröd finkornig sten, utgörande överdelen(möjligen till U 196) 36 cm h, 51 cm br och 7-9 cm tj. Avslagennedtill och till höger. Uppgifter om stenen saknas i exerpterna.Runhöjd 3,5-6 cm. Uppmålade står på en pall, 20 cm h, 47 cm l och26 cm br. Gråmålad. Skiss skala 1:5 BG. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vada socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkan under trappan till predikstolen"
Vill du se flera runstenar i Vada socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.577571
Longitud: 18.205449
Lämnings-ID: L2014:2186
Riksantikvarieämbetets ID: Vada 97:1
Sveriges runinskrifter: UFv1971;213A,
Plats: Össeby ödekyrka
Placering: SHM (29217)
Föremål: 2 fragment av runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vada
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2186