Runristning L2013:2288 i Vada
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,46 x 0,25 m st och 0,07 m tj, av sandsten, skiktad i 2 delar. På stenen är en ca 5 cm bred, bågböjd slinga utan runor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vada socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Påträffad i yttre kant av N kyrkogårdsmuren, ca 18 m från det NÖ hörnet."
Vill du se flera runstenar i Vada socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.577801
Longitud: 18.205427
Lämnings-ID: L2013:2288
Riksantikvarieämbetets ID: Vada 111
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vada
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:2288