Hällristning U348, L2017:7868 i Frösunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hann átti bú í Þorsholmi ok í Hrólfsstôðum skiplið. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, i fast brant stupande berghäll, inom en yta 4x2 m (NNÖ-SSV). Bestående av 2 runslingor. Ristningen vetter mot VNV. Runhöjd 6-10 m. Skyltad. Enligt Upplands runinskrifter upptäcktes ristningarna av en pojke 1929. Den större ristningen U 347 har formen av en hästskomagnet. Den andra ristningen , U 348, befinner sig ett par m längre söderut. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften på U 347:"Livsten lät göra broarna till själabot för sig och sin hustru Ingerun och sina söner Jorund och Niklas och Luden." Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften på U 348:"Han ägde gård i Torsholma och skeppshjälp i Rolsta." Uppmålade 1979. Uppmålade 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Frösunda socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lodrät berghäll på NÖ sluttning av moränbunden bergsrygg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"21 m S 30cg Ö om åkerhörn och 14 m Ö om väg (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Frösunda socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.631005
Longitud: 18.184304
Lämnings-ID: L2017:7868
Riksantikvarieämbetets ID: Frösunda 8:1
Sveriges runinskrifter: U348, (Upplands runinskrifter)
Plats: Näs
Placering:
Föremål: Bergvägg
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Frösunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7868