Hällristning L2015:262 i Orkesta 🇬🇧
Även känd som Granbyhällen
Foto av Hällristning L2015:262 i Orkesta
Foto av Hällristning L2015:262 i Orkesta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hemingr ok Sjalfi ok Jóhan þeir láta hôggva eptir fôður sinn Finnvið, ok Vargas(?)/Varghôss(?) ok Ragnfríðr, ok móður sína, ok at Ingigerði ok at Kalf ok Gerðar ok ...-at. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. Guð hjalpi ônd þeira. Véseti risti rúnar þessar. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, 4x3 m (Ö 35cg N-V 35cg S), belägen i en 0,4-0,7 m hupphöjd, av brant kant begränsad häll, 6x4 m. Ristningen äranbradt i hällens SV-sluttande, svagt vågiga, jämnslipadeöversida. Den består av ett delvis dubbelt runband längs kantensamt rika orneringar inuti och ovan detta. Runhöjd 7-12 cm.Tämligen tydligt huggen. Inskriften består av nära 200 tecken ochär till ytan landets största. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Orkesta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Upphöjd häll i SV-sluttning av moränbunden bergklack i S-sluttningav höjdrygg. Hagmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inom område nr 25"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.594722
Longitud: 18.099553
Lämnings-ID: L2015:262
Riksantikvarieämbetets ID: Orkesta 44:1
Sveriges runinskrifter: U337 (Upplands runinskrifter)
Plats: Granby
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Visäte (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Granbyhällen
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Orkesta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c2d2c28b-b7eb-4504-bbe9-489dfdc72e88