Hällristning U331, L2016:6983 i Markim
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Inga lét rista rúnar eptir Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir Sigfast, fôður sinn. Guð hjalpi ônd þeira. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll, 1,4x0,9 m (Ö-V). Runhöjd 5-10 cm.Ristningen sluttar mot Ö. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Markim socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttning av moränhöjd med berg i dagen"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m Ö 10cg S om NÖ hörn av uthus (hönshus)"
Vill du se flera runstenar i Markim socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611885
Longitud: 18.042048
Lämnings-ID: L2016:6983
Riksantikvarieämbetets ID: Markim 33:1
Sveriges runinskrifter: U331, (Upplands runinskrifter)
Plats: Snottsta
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Markim
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6983