Hällristning U251, L2014:2464 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fasti lét hôggva rúnar þessar eptir Fastulf, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll, 1,9x1,1 m (NNV-SSÖ). I den ÖSÖ delen avberghäll och på den åt VSV-sluttande hällen är en imåladrunslinga, 5-9 cm br med 4-6 mm br och 1-2 mm dj linjer. I övrigtbestår ristningen av ett fyrfotadjur omslingrat av en orm. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt S-sluttande stenbunden moränmark med berg i dagen.Igenväxande hagmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m N 30cg V om åkerkant"
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.543099
Longitud: 18.021398
Lämnings-ID: L2014:2464
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 121:1
Sveriges runinskrifter: U251, (Upplands runinskrifter)
Plats: Sursta
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Samma som gjort U 244; Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2464