Hällristning U249, L2014:2379 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnviðr lét stein hôggva ok Kasi/Kassi/Gási eptir Svarthôfða, fôður sinn, mann góðan(?). "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runhäll. Ristningen, i hällens NV ände, är 1,4x1,2 m st (NNV-SSÖ).Runhöjden är ca 9 cm, av 1 cm br och 2-3 mm dj spår.Ristningenvetter åt NNV. Ristningen nu mycket otydlig Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll, åkerholme"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m Ö 15cg S om SÖ hörnet av timrad stuga, samt 55 m S omgärdesgård, 4 m Ö åkerkant"
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.543164
Longitud: 17.982566
Lämnings-ID: L2014:2379
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 141:1
Sveriges runinskrifter: U249, (Upplands runinskrifter)
Plats: Näle, södergården
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2379