Hällristning U244, L2014:2071 i Vallentuna
Foto av Hällristning U244, L2014:2071 i Vallentuna
Foto av Hällristning U244, L2014:2071 i Vallentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fasti lét hôggva stein eptir Fastulf, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravfält, 200x25-100 m (NÖ-SV) bestående av 79 fornlämningar,varav 16 osäkra. Dessa utgöres av 1 hög, 72 runda stensättningar,varav 15 osäkra, 1 oval stensättning, 1 kvadratisk stensättning,3 tresidiga stensättningar, varav 1 osäker, samt 1 runristatblock. Högen är 13 m diam och 1,2 m h. I mitten en grop 7x3 m(N-S) och 0,6 m dj, belägen i gravfältets S del. De rundastensättningarna är 3-10 m diam och 0,1-0,8 m h. Övertorvade medi ytan enstaka till talrika stenar, 0,1-0,5 m st. I någrastensättningar enstaka större block intill 2 m st. Vissastensättningar har kantkedja eller delvis synlig kantkedja,0,2-0,7 m h, av 0,2-1,2 m l stenar. En stensättning, igravfältets NÖ del, har i kantkedjan ett: Runristat block, 1,2 mh, 1,6 m br (N 15cg V-S 15cg Ö) och ca 1 m tj. Ristningsytanvetter åt Ö 15cg N. Runhöjden ca 7 cm. Den ovala stensättningenär 6x4,5 m och 0,3 m h. Övertorvad, med i ytan enstaka stenar,0,1-0,3 m st. I kanten några block, 2,25 respektive 1,25 m st och0,3 m h. Den kvadratiska stensättningen Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsrygg med moränavlagringar (NÖ-SV). Barr- och lövskog/hagmark"
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.554293
Longitud: 17.992222
Lämnings-ID: L2014:2071
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 152:2
Sveriges runinskrifter: U244, (Upplands runinskrifter)
Plats: Mällösa
Placering:
Föremål: Stenblock
Material: Gnejs
Runristare: Samma som gjort U 251.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2071