Hällristning U210, L2017:2752 i Angarn
Foto av Hällristning U210, L2017:2752 i Angarn
Foto av Hällristning U210, L2017:2752 i Angarn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Finnviðr ok Holmgeirr létu gera merki at Holmgaut, fôður sinn, Heðinvé at bónda sinn. Œpir hjó. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll 1,5x1,3 m (Ö-V). Runhöjd 7-8 cm. Belägen på hällens ÖNÖ del på den välvda sluttningen. Upplysningstavla 3 m åt NÖ. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Finnvid och Holmger läto göra minnesmärket åt Holmgöt, fin fader, och Hedenvi åt sin make. Öpir högg." Uppmålad 1972. Uppmålad 1988. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Uppskjutande liten rundad häll i NV sluttande moränmark. Vägkant åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m N om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.53583
Longitud: 18.144514
Lämnings-ID: L2017:2752
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 73:1
Sveriges runinskrifter: U210, (Upplands runinskrifter)
Plats: Åsta
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:2752