Hällristning L2017:1281 i Angarn 🇬🇧
Även känd som Vedahällen
Foto av Hällristning L2017:1281 i Angarn
Foto av Hällristning L2017:1281 i Angarn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorsteinn gerði eptir Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í Gôrðum. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll (tidigare nr 83) i S delen, inom ett 1,8x0,9 m stort område på plan ca 45 grader mot S sluttande granithäll. Runhöjd 5-9 cm. Ristningen vetter mot S. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Torsten gjorde (minnesvården) efter Ärnmund, sin son, och köpte denna gård och förvärvade (rikedom) öster ut i Gårdarike." Uppmålad 1974. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Två moränryggar med berg i dagen och svacka där imellan. Skogsmarkoch hagmark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S begränsningen i väg och Ö begränsningen är 15 m NV om NV hörnet på hus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.514028
Longitud: 18.158814
Lämnings-ID: L2017:1281
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 84:2
Sveriges runinskrifter: U209 (Upplands runinskrifter)
Plats: Veda
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Torsten (S) [Källström 2007a:268f]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Vedahällen
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d27c0d57-841a-47a1-9de3-a1147030df33