Hällristning L2017:6778 i Frösunda 🇬🇧
Foto av Hällristning L2017:6778 i Frösunda
Foto av Hällristning L2017:6778 i Frösunda
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, belägen i block, 3x1,5 m (NV-SÖ) och 1,3 m h. Ristningen är anbragt på blockets NÖ, ca 45° lutande översida och är 1,7x1,1 m st. Nu mycket otydlig p.g.a. lavvegetation."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Frösunda socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och N-NÖ-sluttning av moränbunden bergrygg. Hagmark (delvis igenväxande)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.601188
Longitud: 18.139644
Lämnings-ID: L2017:6778
Riksantikvarieämbetets ID: Frösunda 164
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Frösunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6c3841d6-e867-4aab-9818-0f7e26aaaf20