Hällristning L2017:1924 i Angarn 🇬🇧
Även känd som Örstaristningen
Foto av Hällristning L2017:1924 i Angarn
Foto av Hällristning L2017:1924 i Angarn
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 10x4 m (N-S) bestående av 4 skepp, 2 hästar, 1 vagn,1 människofigur, 2 cirklar med ben och 1 cirkel med mittpunkt. Skeppen är dels 1,55 m och 3,62 m l (imålade) dels "nyupptäckta" 20 resp 25 cm l, vilka ej kunde upptäckas vid besiktningen. Hästarna är 1,1 resp 1,05 m l och 0,6-0,7 m h (inmålade). Vagnen är 57x38 cm och består av 44 cirklar, 15 cm diam, var och en med en cirkel 6 cm diam i mitten. Människofiguren är 21 cm h, har utrträkta armar med ett "vapen" i ena handen och benen i"gåställning". Kunde ej upptäckas. Cirklarna med ben är 6 och 11 cm diam. Kunde ej upptäckas. I cirkel 5 cm diam skall vara mitt över ett skepp, 25 cm l. Kan ej upptäckas. De "nyupptäckta" ristningarna, 2 små skepp, 3 cirklar varav 2 med ben, samt människofigurerna skall finnas i hällens N del. De är dock så otydliga att de ej kunde upptäckas vid besiktningen. Vem har sett den och gjort skissen?"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande kal och ganska brant slät häll"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.544367
Longitud: 18.171128
Lämnings-ID: L2017:1924
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 62:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Örstaristningen
Län: Stockholms
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/63406aab-532d-4a80-b9a5-b4854ff8ee98