Runsten L2011:1219 i Ringarum ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2011:1219 i Ringarum
Foto av Runsten L2011:1219 i Ringarum
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn ok Sveinaldr reistu ... ... ... ..., f√ī√įur ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit, ca 1 m h, intill 0,65 m br och intill 0,15 m tj. Ristningen best√•r av en l√§ngs kanten lagd slinga med runor. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Sven och Svenald reste (denna sten efter -I, sin) fader." Inskriften √§r i m√•lad med r√∂d f√§rg. Trolig fyndplats, se ra√§ 439."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ringarum socken i Valdemarsvik kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrka."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Fastsatt p√• vapenhusets √Ė v√§gg, ca 1 m ovanf√∂r golvet."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.333616
Longitud: 16.448671
Lämnings-ID: L2011:1219
Riksantikvarieämbetets ID: Ringarum 28:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg100 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Ringarums kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Valdemarsvik
Socken: Ringarum
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/50f8277f-2030-4534-80bb-b575d1dd270c