Runristning L2011:7100 i Ringarum
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Fyndplats för runsten raä 28. Platsen finns markerad på storskifteskarta från 1769: "Liten platt backe uti kärret, hwarpå står entunn hall, Ringsten kallad, hwarpå några Runor ännu äro synbare". Enligt andra uppteckningar skall stenen ha stått på Kapellbacken, vilket dock är mindre troligt. Fyndplatsen är överförd från boken "Bondebygd och bruksbygd". Stenens plats är belägen intill äldre stenläggning, se raä 441."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ringarum socken i Valdemarsvik kommun (Östergötlands län).
Vill du se flera runstenar i Ringarum socken eller Valdemarsvik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.331808
Longitud: 16.46152
Lämnings-ID: L2011:7100
Riksantikvarieämbetets ID: Ringarum 439:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Valdemarsvik
Socken: Ringarum
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:7100