Runsten L1974:372 i Byarum ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Rasastenen
Foto av Runsten L1974:372 i Byarum
Foto av Runsten L1974:372 i Byarum
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Haki(?), Kolki(?), Auki(?), mŇď√įgur(?) reistu stein √ĺenna, synir, eptir Stein(?), f√ī√įur(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂d granit, 1,4 m h√∂g vid basen 0,8, i toppen 0,15 m bred (NNO-SSV), basens tjocklek 0,2 m, toppens tjocklek 0,3 m. Runh√∂jd 8-11 cm. Ristningen vetter mot VNV. Stenen lutar ca 30 grader mot √ĖS√Ė. Som en form av postamentet utg√∂r 5 st 0,3-0,6 m stora stenar, vilka ligga bakom stenen. Enligt Sm√•lands runinskrifter lyder inskriften:": hakR : kulkR : aukR ¬∑ ku√ĺkurR : ri√ĺ : itRn : √ĺan : isunR : auti : Rtinf". Det finns ingen modern tolkning av texten gjord."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Byarum socken i Vaggeryd kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag sydsluttning av moränås, blandskog."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.610181
Longitud: 14.208687
Lämnings-ID: L1974:372
Riksantikvarieämbetets ID: Byarum 51:1
Sveriges runinskrifter: Sm55 (Smålands runinskrifter))
Plats: Eckersholm
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Rasastenen
Län: Jönköpings
Kommun: Vaggeryd
Socken: Byarum
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/79665cf1-0ca0-4f61-ad9a-d2a9c72e28c5