Runsten Sm75, L1972:3743 i Svenarum
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigvarðr lét reisa stein eptir ... fôður/bróður sinn. Ættmenn ... veg sinn be-an. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,1 m hög, 0,5 m bred på mitten (N-S) något smalare vid basen och starkt avsmalnande uppåt, 0,3 m tjock. Närmast rektangulär (romboidformad) genomskärning. Runhöjd 8,5-10 cm. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Sigvard lät resa stenen efter ... sin fader (el broder). Fränderna ... sin ära (el väg). Gud hjälpe hans ande." Tolkningen av inskriften har vållat svårigheter."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svenarum socken i Vaggeryd kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Fd sandbacke, ängsmark, nu grönområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m V om cykelväg och ca 15 m S om gatukök (Runstensvägen) samt 6 m SÖ körväg."
Vill du se flera runstenar i Svenarum socken eller Vaggeryd kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.514862
Longitud: 14.277536
Lämnings-ID: L1972:3743
Riksantikvarieämbetets ID: Svenarum 19:1
Sveriges runinskrifter: Sm75, (Smålands runinskrifter))
Plats: Morarp
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vaggeryd
Socken: Svenarum
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:3743