Runsten L1971:6293 i Åker
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,25 m h, 0,6 m br och 0,5 m tj, avsmalnande mot toppen. Runslingan består av en slinga vänd mot SO med ett ormhuvud i mitten. På Ö sidan är horisontella och vertikala streck. Vid besiktning kunde man konstatera att stenen var välhuggen och gav närmast ett sentida intryck, nästan som att ristningen var maskinellt gjord. Stenen är tillverkad ca år 2007 och rest av en lajv-grupp, som har byggt en medeltidsgård, Berghem, ett par hundra meter från runstenens plats. (RAÄ dnr 326-2217-2008)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åker socken i Vaggeryd kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kalhygge/stormfäll"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vid vägkorsning mellan två mindre grusvägar, den ena går till gården Berghem och den andra till byn Basseberg."
Vill du se flera runstenar i Åker socken eller Vaggeryd kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.461327
Longitud: 13.935231
Lämnings-ID: L1971:6293
Riksantikvarieämbetets ID: Åker 262
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vaggeryd
Socken: Åker
Riksantikvarieämbetets information: » L1971:6293