Runsten L2012:9349 i Hov ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:9349 i Hov
Foto av Runsten L2012:9349 i Hov
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stein √ĺenna yfir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"4 runornerade och ornerade kalkhällsfragment 0,85-1,45 m långa, 0,55-0,6 5 m breda och 0,14-0,17 m tjocka. Tre hällar med runskrift. Runhöjd 6 -12 cm. Samtliga är reliefhuggna med ornamentslingor. En häll är i två delar. Samtliga imålade. Stenen uttogs ur muren mellan vapenhuset och långhuset1947. Stenen är sammansatt av fyra delar. Inskriften lyder:"... denna sten ... över ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hov socken i Vadstena kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Till höger i vapenhuset"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.37877
Longitud: 14.918067
Lämnings-ID: L2012:9349
Riksantikvarieämbetets ID: Hov 3:3
Sveriges runinskrifter: √ĖgHov4;18
Plats: Hovs kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Fragment av gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Vadstena
Socken: Hov
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6de96373-34d8-470c-ab5b-e534acbd2fab