Runsten L2012:8753 i Hov ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:8753 i Hov
Foto av Runsten L2012:8753 i Hov
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Två ornerade kalkhällsfragment 0,49 x 0,46 m respektive 0,38 x 0,31 m. Båda är reliefhuggna med ornamentslingor och rest av kors. Enligt Jansson är dessa två delar av en gavelhäll i en gravkista. Stenarnas kanter är profilerade."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hov socken i Vadstena kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inmurade i l√•nghuset S√Ė (invid porting√•ng)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.37873
Longitud: 14.918336
Lämnings-ID: L2012:8753
Riksantikvarieämbetets ID: Hov 3:2
Sveriges runinskrifter: √ĖgHov98-99;36
Plats: Hovs kyrka
Placering: I södra långhusmuren.
Föremål: 2 fragment av gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Vadstena
Socken: Hov
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9daf87e5-a6ba-4a3b-9db6-d62b74ee984d