Runsten L2012:8696 i Hov ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:8696 i Hov
Foto av Runsten L2012:8696 i Hov
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stein fagran. √ěeir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runornerade och ornerade kalkhällsfragment 87 stycken (förvarade i tornkammaren) 0,15-1,28 m långa, 0,07-0,67 m breda och 0,07-0,16m tjocka, varav 28 stycken med ruinskrift. Runhöjd 7-17 cm. Ornamentiken på samtliga hällfragment är reliefhuggen. Flertal har rest av drak- och slingornamentik, nio fragment med korsframställning och en med figurframställning. Samtliga är imålade."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hov socken i Vadstena kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Tornkammaren."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.378788
Longitud: 14.918151
Lämnings-ID: L2012:8696
Riksantikvarieämbetets ID: Hov 3:1
Sveriges runinskrifter: √ĖgHov97;35
Plats: Hovs kyrka
Placering: I tornkammaren.
Föremål: Fragment av gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Vadstena
Socken: Hov
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/bcae40ad-3d36-4cd1-aefe-796607dfeb65