Runsten Ög77, L2012:8466 i Hov
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tunna/Tonna setti stein þenna eptir sinn ver Þorfast. Var hann manna mestr óníðingr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit 2 m hög, 173 m bred (380-180 grader) och 0,39 m tjock. På V sidan är runinskriften, vilken följer stenens kant. Runhöjd 10-12 cm. I mitten är ett kors. Enligt Östergötlands runinskrifter togs stenen upp vid reparationen av en källare i Kungslyckan på Hovgården 1867. Stenen var då delad i tre stycken. Stenen är nu rest, men det minsta stycket ligger löst bredvid. På det lösa minsta stycket befinner sig inskriftens början. Hela inskriften lyder:"Tunna satte denna sten efter sin man Torfast. Han var av människor minst en niding." Uppmålad 1984."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hov socken i Vadstena kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m 285 grader om åker."
Vill du se flera runstenar i Hov socken eller Vadstena kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.37398
Longitud: 14.919926
Lämnings-ID: L2012:8466
Riksantikvarieämbetets ID: Hov 15:1
Sveriges runinskrifter: Ög77, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Hovgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Torkel (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Vadstena
Socken: Hov
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:8466