Runsten Ög179, L2010:7604 i Vadstena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... stein þenna eptir Áskel, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2 m hög, 0,86 m bred (95cg-295cg) och 0,35 m tjock. Runhöjd 14 cm. Runinristningen är på stenens Ö smalsida. På stenens N sida kan man svagt skönja rest av ornament och slingor. På denna sida är även 3 borrhål. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"(N.N. reste) denna sten efter Äskil, sin fader." Uppmålad 1980. Uppmålad 1996."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vadstena socken i Vadstena kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tämligen plan moränmark. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m 140cg om klosterkyrkans SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Vadstena socken eller Vadstena kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450571
Longitud: 14.892196
Lämnings-ID: L2010:7604
Riksantikvarieämbetets ID: Vadstena 2:1
Sveriges runinskrifter: Ög179, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Vadstena
Placering: Nu vid klosterkyrkan.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Vadstena
Socken: Vadstena
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:7604