Runsten Ög246, L2009:3153 i Örberga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runornerad kalkstenshällsfragment, 1,04 m hög, 1,05 m bred (70cg-170cg) och 0,1 m tjock. På S sidan är orneringen i form av drakslingor och rest av runor i nedersta kanten. Påträffad vid arendatorbostaden Örberga Prästgård 1906. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"...sin arvinge (god).""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Örberga socken i Vadstena kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8,5 m 355cg om NV hörnet av boningshus."
Vill du se flera runstenar i Örberga socken eller Vadstena kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.433888
Longitud: 14.798588
Lämnings-ID: L2009:3153
Riksantikvarieämbetets ID: Örberga 4:1
Sveriges runinskrifter: Ög246, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Örberga prästgård
Placering: Örgården
Föremål: Runsten
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Vadstena
Socken: Örberga
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:3153