Runristning ÖgN259A, L2012:8519 i Herrestad
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ornerad kalkstenshällsfragment 0,22 x 0,17 m och 0,10 m tjock bestående av slingornament. Fragmentet finns inte med i Östergötlands runinskrifter, men finns med i Nordéns supplement i manuskript. Det är dock osäkert huruvida Herrestad 1:5 är Ög N258, Ög N259A eller Ög N259B."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Herrestad socken i Vadstena kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"(Vapenhus) Kyrka."
Vill du se flera runstenar i Herrestad socken eller Vadstena kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.389979
Longitud: 14.811368
Lämnings-ID: L2012:8519
Riksantikvarieämbetets ID: Herrestad 1:5
Sveriges runinskrifter: ÖgN259A,
Plats: Herrestads kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Vadstena
Socken: Herrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:8519