Runristning ÖgN255, L2012:8503 i Herrestad
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ornerad kalkstenshäll 1,78 m lång, 0,54 m bred och 0,10 m tjock bestående av slingornament. Hällen är sammanfogad av 3 delar. Hällen ligger på en 0,25 m hög uppmurad "kista". Fragmentet finns inte med i Östergötlands runinskrifter, men finns med i Nordéns supplement i manuskript."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Herrestad socken i Vadstena kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"(Vapenhus) Kyrka."
Vill du se flera runstenar i Herrestad socken eller Vadstena kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.389979
Longitud: 14.811369
Lämnings-ID: L2012:8503
Riksantikvarieämbetets ID: Herrestad 1:1
Sveriges runinskrifter: ÖgN255,
Plats: Herrestads kyrka
Placering:
Föremål: Häll i tre delar
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Vadstena
Socken: Herrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:8503