Runristning ÖgN258, L2012:8502 i Herrestad
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ormerad kalkstenshällsfragment 0,3 x 0,23 m och 0,08 m tjock bestående av slingornament. Fragmentet finns inte med i Östergötlands runinskrifter, men finns med i Nordens supplement i manuskript. Det är dock osäkert huruvida Herrestad 1:4 är Ög N258, Ög N259A eller Ög N259B."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Herrestad socken i Vadstena kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"(Vapenhus) Kyrka."
Vill du se flera runstenar i Herrestad socken eller Vadstena kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.389979
Longitud: 14.811368
Lämnings-ID: L2012:8502
Riksantikvarieämbetets ID: Herrestad 1:4
Sveriges runinskrifter: ÖgN258,
Plats: Herrestads kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Vadstena
Socken: Herrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:8502