Runristning ÖgN259B, L2012:8182 i Herrestad
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ornerad kalkstenshällsfragment 0,26 x 0,16 m och 0,8 m tjock, bestående av slingornament. Fragmentet finns inte med i Östergötlands runinskrifter, men finns med i Nordens supplement i manuskript. Det är dock osäkert huruvida Herrestad 1:6 är Ög N258, Ög N259A eller Ög N259B."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Herrestad socken i Vadstena kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"(Vapenhus) Kyrka."
Vill du se flera runstenar i Herrestad socken eller Vadstena kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.389979
Longitud: 14.811368
Lämnings-ID: L2012:8182
Riksantikvarieämbetets ID: Herrestad 1:6
Sveriges runinskrifter: ÖgN259B,
Plats: Herrestads kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Vadstena
Socken: Herrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:8182