Runristning L2011:8519 i Rogslösa 🇬🇧
Foto av Runristning L2011:8519 i Rogslösa
Foto av Runristning L2011:8519 i Rogslösa
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Ornerad kalkstenshällsfragment 0,3 m l 0,22 m br och 5 cm tj,i tre små delar. Ristningen består av en drakslinga med drakhuvud och en fot. 2) Ornerad kalkstenshällsfragment 0,37 m l, 0,25 mbr och 10 cm tj. Ristningen består av en drakslinga. 3) Ornerad kalkstenshällsfragment 0,21 m l, 0,19 m br och 6 cm tj. Ristningenbestår av ett par slingor. Stenen är hårt sliten. 4) Ornerad kalkstenshällsfragment 0,53 m l, 0,4 m br och 10 cm tj. Ristningen består av rester av ett ornament. Stenen är hårt sliten. 5) Ornerad kalkstenshällsfragment 0,72 m l, 0,53 m br och 12 cm tj. Ristningen består av drakslingor. 6) Runristad kalkstenshällsfragment 1,08 m l, 0,64 m br och 8 cm tj. Ristningen består av ett stort kors och ett runband i stenens ena kant. 7) Runristad kalkstenshällsfragment 1,10 m l, 0,71 m br och 12 cm tj. Ristningen består avett runband på ena långsidan och rest av på ena kortsidan. Vid omläggning av kyrkans golv på 1940-50 talet påträffades inunder ettpar "silvermynt" "bleckpenningar" (Nummi Bracteali). Förvaras påÖrberga Västergård, K.Emilsson. Se skiss bak i boken! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Rogslösa socken i Vadstena kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Tornkammaren."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.382819
Longitud: 14.743266
Lämnings-ID: L2011:8519
Riksantikvarieämbetets ID: Rogslösa 36:1
Sveriges runinskrifter: ÖgATA6266/59B
Plats: Rogslösa kyrka
Placering: I tornkammaren.
Föremål: 5 fragment av gravhällar
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Vadstena
Socken: Rogslösa
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/53b0bef8-42e7-4d6f-b331-f21349dfa1c2