Runristning L2008:3605 i Örberga
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på gravhäll, kalksten, 1,62 m l, 0,49-0,54 br och 0,13 tj. Runinskriften löper i kropparna av två ormliknande runddjur längs hällens långsidor med runornas toppar mot långsidornas kanter. I utrymmet där emellan är djurornamentik huggen i halvrelief. Runtexten lyder: " Torger (?) lät lägga detta minnesmärke över kuhu (=Gunna?), sin moder. Gud hjälpe hennes själ". Gravhällen låg under jord med ristninsgsidan vänd nedåt omedelbart intill och delvis under V väggen till kyrkans S korsarm. Idag finns den uppsatt på väggen i det s.k. tiondeboden belägen i S delen av kyrkogården. (RAÄ dnr 3.4.2-1215-2015)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Örberga socken i Vadstena kommun (Östergötlands län).
Vill du se flera runstenar i Örberga socken eller Vadstena kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.434141
Longitud: 14.802805
Lämnings-ID: L2008:3605
Riksantikvarieämbetets ID: Örberga 85
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Vadstena
Socken: Örberga
Riksantikvarieämbetets information: » L2008:3605