Runristning Sm25, L1953:6617 i Älghult
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Elgjaholts kirkja Þorsteinn(?) í Hagrjóð ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på ett ca 1 m långt gångjärn från gamla kyrkan. Enligt Smålands runinskrifter har gångjärnsbeslaget suttit som det mellersta på den gamla kyrkans största dörr och flyttades till den nya kyrkan när denna byggdes 1805-06 och förvaras nu i sakrestian. Runorna står i två rader och inskriften som troligen inte har någon språklig innebörd lyder:"elkirkþusn" och "ihakRuþtrn". Det förekommer fiskbensornamentik på gångjärnet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Älghult socken i Uppvidinge kommun (Kronobergs län).
Vill du se flera runstenar i Älghult socken eller Uppvidinge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.008443
Longitud: 15.587035
Lämnings-ID: L1953:6617
Riksantikvarieämbetets ID: Älghult 397:1
Sveriges runinskrifter: Sm25, (Smålands runinskrifter))
Plats: Älghults kyrka
Placering:
Föremål: Gångjärnsbeslag
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Uppvidinge
Socken: Älghult
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:6617