Runsten U999, L1943:4883 i Funbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Haursi ok Ketill reistu eptir Þegn, fôður sinn, steina þessa, at bónda góðan á Funnum/Fúnum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, 1,65x0,6 m, något avsmalnande uppåt. Ristningen vetter mot V. Runhöjden är 9-10 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Haurse och Kättil reste till minne av Tägn, sin fader, dessa stenar, efter en god bonde i Funbo." Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränhöjd. Åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m SÖ om väg (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.87156
Longitud: 17.800025
Lämnings-ID: L1943:4883
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 79:1
Sveriges runinskrifter: U999, (Upplands runinskrifter)
Plats: Åkerby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit med rödaktiga inslag
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4883