Runsten U998, L1943:4540 i Funbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorsteinn ok Randvé létu reisa stein þenna eptir Svarthôfða, bróður sinn. Guð hjalpi hans sálu ok Guðs móðir. Ásmundr markaði. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 1x0,6x0,3 m. Runhöjd 5-9 cm. Ristningen vetter åt V. Stenen lutar starkt åt Ö.OBS! Runstenen har flyttats 15 m åt V. Nuvarande placering är på gränsplanen 3,5 m NÖ om grusgången framför mangårdsbyggnaden. Ändring DNR 193/67. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Torsten och Rande läto resa denna sten efter Svarthövde, sin broder. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Asmund ristade." Flyttad, lagad och uppmålad 1966. Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.835402
Longitud: 17.8702
Lämnings-ID: L1943:4540
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 122:1
Sveriges runinskrifter: U998, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skällerö (marielund)
Placering: I Marielunds park.
Föremål: Runsten
Material: Ljus grovkornig granit
Runristare: Åsmund (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4540