Runsten U997, L1943:5463 i Funbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ríkviðr lét reisa steina eptir Ígul, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1,5x1,2 (NV-SÖ) x 0,7 m och avsmalnande uppåt. Runhöjd 4-6 cm Ristningen vetter åt SSV. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Rikvid lät resa stenarna efter Igul, sin fader." Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i S-sluttande moränmark. Park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SSV om grusgång (ÖNö-VSV) 0,5 m N om grusgång (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.835758
Longitud: 17.803714
Lämnings-ID: L1943:5463
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 105:1
Sveriges runinskrifter: U997, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lövsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd fältspatsrik granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5463