Runsten L1943:5463 i Funbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:5463 i Funbo
Foto av Runsten L1943:5463 i Funbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"R√≠kvi√įr l√©t reisa steina eptir √ćgul, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂d granit, 1,5x1,2 (NV-S√Ė) x 0,7 m och avsmalnande upp√•t. Runh√∂jd 4-6 cm Ristningen vetter √•t SSV. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Rikvid l√§t resa stenarna efter Igul, sin fader." Uppm√•lad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i S-sluttande moränmark. Park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SSV om grusg√•ng (√ĖN√∂-VSV) 0,5 m N om grusg√•ng (√Ė-V)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.835758
Longitud: 17.803714
Lämnings-ID: L1943:5463
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 105:1
Sveriges runinskrifter: U997 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lövsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd fältspatsrik granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/824adf81-378e-4a09-a3e7-bd78c8312b41