Runsten U996, L1943:5124 i Funbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingríðr(?) ok Ingigerðr/Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir Þóri, fôður sinn. Þórir(?) lét gera sæluhús eptir Ingiþóru, konu sína, ok eptir -artu iaR "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten U 996, 2,3x2x0,4 m och något avsmalnande uppåt. Runhöjd 3-7 cm. Ristningen vetter åt SÖ och är tämligen grund. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ingrid(?) och Ingegärd läto resa stenen och göra vad ute i (?) sundet till minne av Tore sin fader. Tore lät göra själastugan till minne av Ingetora, sin hustru, och av ..." Lagad, skyltad och uppmålad 1979. Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av moränhöjd. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m N om landsväg och intill samt V om uppfartsväg till tomt."
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.857322
Longitud: 17.844724
Lämnings-ID: L1943:5124
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 42:1
Sveriges runinskrifter: U996, (Upplands runinskrifter)
Plats: Karberga (sundby)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5124