Runsten L1943:5124 i Funbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:5124 i Funbo
Foto av Runsten L1943:5124 i Funbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingr√≠√įr(?) ok Ingiger√įr/Ingigeirr l√©tu reisa stein ok gera aur √ļti(?) √≠ sundi eptir √ě√≥ri, f√ī√įur sinn. √ě√≥rir(?) l√©t gera s√¶luh√ļs eptir Ingi√ĺ√≥ru, konu s√≠na, ok eptir -artu iaR "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten U 996, 2,3x2x0,4 m och n√•got avsmalnande upp√•t. Runh√∂jd 3-7 cm. Ristningen vetter √•t S√Ė och √§r t√§mligen grund. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ingrid(?) och Ingeg√§rd l√§to resa stenen och g√∂ra vad ute i (?) sundet till minne av Tore sin fader. Tore l√§t g√∂ra sj√§lastugan till minne av Ingetora, sin hustru, och av ..." Lagad, skyltad och uppm√•lad 1979. Uppm√•lad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av moränhöjd. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m N om landsväg och intill samt V om uppfartsväg till tomt."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.857322
Longitud: 17.844724
Lämnings-ID: L1943:5124
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 42:1
Sveriges runinskrifter: U996 (Upplands runinskrifter)
Plats: Karberga (sundby)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e587b528-59a0-444b-93a5-e1df63c6acd1