Runsten L1943:4711 i Funbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:4711 i Funbo
Foto av Runsten L1943:4711 i Funbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"J√≥n ok J√īfurfast l√©tu reisa stein ok br√ļ eptir V√≠ga, f√ī√įur, son Eysteins. Ňípir risti. Bj√īrn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂daktig granit, 1,5 m h√∂g, 1,2 m bred, (√ĖS√Ė-VNV) 0,2 m tjock. Ristningen, som vetter mot SV, omger ett kors. Runh√∂jd 6-8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Jon och Jofurfast l√§to resa stenen och (g√∂ra) bron till minne av Vige, (sin) fader, √Ėstens son. √Ėpir ristade. Bj√∂rn." Uppm√•lad 1990. Uppm√•lad 2008."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark. Hagmark, intill väg."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m N 40cg S om SV h√∂rnet av ladug√•rd 2 m N om v√§gen (√Ė-V)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.857945
Longitud: 17.814067
Lämnings-ID: L1943:4711
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 4:1
Sveriges runinskrifter: U993 (Upplands runinskrifter)
Plats: Brunnby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: √Ėpir 1 (S); Bj√∂rn 4 (S) [Kan utg√∂ra medristare, K√§llstr√∂m 2007a:186]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1c0bfb94-b2dd-4c4b-a4ea-c75753f24c69