Runsten U993, L1943:4711 i Funbo
Foto av Runsten U993, L1943:4711 i Funbo
Foto av Runsten U993, L1943:4711 i Funbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jón ok Jôfurfast létu reisa stein ok brú eptir Víga, fôður, son Eysteins. Œpir risti. Bjôrn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, 1,5 m hög, 1,2 m bred, (ÖSÖ-VNV) 0,2 m tjock. Ristningen, som vetter mot SV, omger ett kors. Runhöjd 6-8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Jon och Jofurfast läto resa stenen och (göra) bron till minne av Vige, (sin) fader, Östens son. Öpir ristade. Björn." Uppmålad 1990. Uppmålad 2008."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark. Hagmark, intill väg."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m N 40cg S om SV hörnet av ladugård 2 m N om vägen (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.857862
Longitud: 17.814263
Lämnings-ID: L1943:4711
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 4:1
Sveriges runinskrifter: U993, (Upplands runinskrifter)
Plats: Brunnby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Öpir 1 (S); Björn 4 (S) [Kan utgöra medristare, Källström 2007a:186]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4711