Runsten L1943:4624 i Funbo ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Brobystenarna
Foto av Runsten L1943:4624 i Funbo
Foto av Runsten L1943:4624 i Funbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěegn ok Gunnarr reistu steina eptir Ve√įr, br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,5x1,2x0,25 m och avsmalnande uppåt. Ristningen vetter åt SV. Runhöjd 6-8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tjägn och Gunnar reste stearna efter Väder, sin broder." Uppmålad 1990. Uppmålad 2008."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränbacke. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart N√Ė om v√§g (NV-S√Ė). 1) 13 m S√Ė om landsv√§g (N√Ė-SV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.864497
Longitud: 17.825694
Lämnings-ID: L1943:4624
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 1:1
Sveriges runinskrifter: U991 (Upplands runinskrifter)
Plats: Broby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Brobystenarna
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4ed757b8-6402-4b2e-a62b-0a91e3250360