Runsten L1943:4623 i Funbo ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Brobystenarna
Foto av Runsten L1943:4623 i Funbo
Foto av Runsten L1943:4623 i Funbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ve√įr ok √ěegn ok Gunnarr reistu stein √ĺenna at Haursa, f√ī√įur sinn. Gu√į hjalpi √īnd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten,granit, 1,5x4x0,45 m och starkt avsmalnande uppåt. Ristningen omger ett kors och vetter åt SV. Runhöjd 4-7 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Väder och Tägn och Gunnar reste denna sten efter Hörse, sin fader. Gud hjälpe hans ande." Rest på fastare underlag 1949. Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränbacke. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m S√Ė om nr 1:1. Omedelbart N√Ė om v√§g (NV-S√Ė). 1) 13 m S√Ė om landsv√§g (N√Ė-SV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.864423
Longitud: 17.825795
Lämnings-ID: L1943:4623
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 1:2
Sveriges runinskrifter: U990 (Upplands runinskrifter)
Plats: Broby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Alrik (A); √Ąskil 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Brobystenarna
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/666cd218-9d4d-4ca1-a0b5-1e457247cbca