Runsten U989, L1943:5525 i Funbo
Foto av Runsten U989, L1943:5525 i Funbo
Foto av Runsten U989, L1943:5525 i Funbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Arn... Jôrundr "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,8x0,25 m och avsmalnande uppåt. Runhöjd 8-9 cm. Ristningen, som omger ett kors, vetter åt V. I kyrkans vapenhus är iV väggen inmurad en runristad kalksten, 1,6x0,6x0,05 m. Runorna är ristade i ett inhugget svärd samt i en "budkave". Runhöjd 3-5 cm. På golvet i vapenhuset ligger en lös,oranmenterad sten, ca 0,45x0,2x0,05 m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m V om mitten av bårhusvägg (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.85627
Longitud: 17.855112
Lämnings-ID: L1943:5525
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 46:1
Sveriges runinskrifter: U989, (Upplands runinskrifter)
Plats: Funbo kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Gravhäll
Material: Ljusgrå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5525