Runsten U974, L1941:3743 i Vaksala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þeir Ingulfr ok Eyndr létu reisa stein eptir Ingjald, bróður sinn ok son Gunnulfs. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,35 m synlig h 0,7 m br (NV-SÖ), 0,1-0,4 m tj. Något smalare topp. Runhöjd 5-6 cm. Ristningen vetter mot SV. U974. Spår av tidigare uppmålning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV foten av moränförhöjning i lerslätt. Igenväxande hagmark på åkerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6,5 m Ö om åkerknä; 5 m SSÖ om åkerkant (ÖNÖ-VSV)."
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.888108
Longitud: 17.727338
Lämnings-ID: L1941:3743
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 185:1
Sveriges runinskrifter: U974, (Upplands runinskrifter)
Plats: Jädra
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörk granit
Runristare: Öpir 1 (A) [med tvekan, Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3743