Runsten U971, L1941:4327 i Vaksala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Gunnbjôrn lét reisa stein eptir fôður sinn ... Mildi(?) Guð hjalpi hins ... ... uþrki. §Q Gunnbjôrn(?)/Unnbjôrn(?)/Gunn-Bjúr(?)/Unn-Bjúr(?) lét reisa stein eptir fôður sinn ... Mæti Guð hjalpi. Heins(?) Grein(?), hann(?) gerði óðyrki(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, gråsten, 1,45 m h, 1,3 m br (NNÖ-SSV) 0,6 m tj. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd 5,5-10 cm. Stenens ovandel saknas. Runstenen står i en högliknande lämning 8x3 m (N-S) och 0,3-0,4 mh. Kring runstenen har odlingssten uppkastats så att den synligadelen nu är 0,7 mh, 1,3 m br och 0,3 m tj. Runstenen lutar kraftigt åt SV. Ca 110 m NÖ om runstenen är en väg (nu ägoväg) troligenlämning efter den gamla vägen förbi runstenen. Nu bortodlad. Ca30 m SV om runstenen är 2) Fyndplats för kistgrav, påträffad vidtäckdikesgrävning 1927. ATA Dnr 5253/27. Enl annan uppgift är fyndplatsen belägen ca 30 m SÖ om runstenen. Sundquist, Nils: En upländste träkistgrav från vikingatiden (Fig 1). Studier tillägnadeGunnar Ekholm, 1934. Ca 35 ÖSÖ om runstenen är 3) Fyndplats för kistgrav påträffad vid lertäkt 1957. ATA Dnr 2365/58. La Uppsala Avg nr 133/57. Fyndplats för träkistgravar 65 m ÖSÖ samt 38 m SÖ om runstenen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack, lerhaltig mark. Åkerholme."
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.885552
Longitud: 17.686659
Lämnings-ID: L1941:4327
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 126:1
Sveriges runinskrifter: U971, (Upplands runinskrifter)
Plats: Eke
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Öpir 1 (A) [ej Öpir: kristen bön, Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4327