Runsten U962, L1941:3831 i Vaksala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... at sik sjalfan kvikvan. En rai--n Fastgeirr(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 1 m h, 1,4 m br (NNÖ-SSV) och 0,35 m tj. Ristningenvetter mot VNV. Runhöjd 6-8 cm. Stenen förefaller vara ofullbordad och innehåller blott 8 runtecken. 4 m N 15cg Ö om nr 1 och 1 mV om muren är nr: 2) Runsten, ca 1,5 m h. 0,65 m br (NNÖ-SSV) och0,55 m tj. Ristningen vetter mot VNV. Runhöjden 6-7 cm. Stenensövre SV kant skadad. 2 m NNÖ om nr 2 och 1,5 m V om kyrkogårdsmuren är nr: 3) Runsten, 1,35 m h, 0,95 m br (NNÖ-SSV) och 0,22 m tj. Ristningen vetter mot VNV. Runhöjd 9-13,5 cm. Stenen är avslagen och ovandelen saknas. 2 m N 30cg Ö om nr 3 och 1,5 m V om murenär nr: 4) Runsten, 1,5 m h, 0,8 m br (NNÖ-SSV) och 0,3 m tj. Ristningen mot VNV. Runhöjd 5 cm. Stenen företer en del skador i övre och mellersta SV delen samt saknar hela NV delen. Samtliga stenar av gråsten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment mellan mindre väg och kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NNÖ om bogårdsmurens VNV hörn, omedelbart intill och VNV omingårdsmuren (VNV-ÖSÖ)."
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.876539
Longitud: 17.685668
Lämnings-ID: L1941:3831
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 118:4
Sveriges runinskrifter: U962, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vaksala kyrka
Placering: Mellan vägen och kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3831