Runsten U959, L1941:4004 i Vaksala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Nesbjôrn ok Rúna, Ônundar dóttir, létu rétta steina at suhikierf, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, övre delen av 0,85 h, 0,7 m br och 0,05-0,15 m tj. Runhöjd 5-6 cm. Av sandsten. U 959. 2) Runstensfragment, 0,6x0,5 mst och 0,2 m tj. Runhöjd 9-10 cm. Granit. U 967. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vaksala kyrkas vapenhus vid Ö väggen. Nr 1 S om ingången till kyrkan. Nr 2 N om ingen."
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.875956
Longitud: 17.686054
Lämnings-ID: L1941:4004
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 241:1
Sveriges runinskrifter: U959, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vaksala kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Ljusröd sandsten
Runristare: (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4004