Runsten U957, L1944:7581 i Danmark
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gerðarr ok Ulfr ok Holmbjôrn ok Ábjôrn ok Rúni þeir létu hôggva stein at Jarl, fôður sinn, Arnfríðr at bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 2 m hög. Största bredd vid basen 1,60 m (Ö-V). Från basen avsmalnande mot toppen med rak Ö sida och lutande V sida, 0,5 m tjock vid mitten av basen. Tunnare mot sidorna. Närmast triangulär genomskärning. Ristningen vetter mot S. Runhöjd 7-8 cm. Se skiss i inventeringsboken. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gärdar och Ulv och Holmbjörn och Åbjörn och Rune de läto hugga stenen efter Jarl, sin fader, Arnfrid efter sin man." Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lerdal. Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"35 m NÖ om ägogräns (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.846291
Longitud: 17.767903
Lämnings-ID: L1944:7581
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 8:1
Sveriges runinskrifter: U957, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vedyxa (viggby)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grovkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7581