Runsten U956, L1944:6730 i Danmark
Foto av Runsten U956, L1944:6730 i Danmark
Foto av Runsten U956, L1944:6730 i Danmark
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Steinhildr lét rétta stein þenna eptir Viðbjôrn Grikkfara, bónda sinn. Guð hjalpi hans sálu ok Guðs u móðir. Ásmundr Kára sonr markaði. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit 2,3 m lång, 1 m bred SÖ+NV. Synlig tjocklek 0,2-0,4 m. Kullfallen åt NÖ. Runhöjd 8,5-9,5 cm. Spetsen något avsneddad. Troligen ej avbruten som uppges i exerpten, men har stark vinkel i mitten. (Bör resas upp och eventuellt även flyttas till åkerkanten 12 m N om nuvarande plats). Enligt Upplands runinskrifter består runstenen av ett stenblock med säregen form, där ristningsytan utgjörs av två plan som bildar en trubbig vinkel mot varandra. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Stenhild lät resa denna sten efter Vidbjörn greklandsfarare, sin man. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Åsmund Kåreson ristade." Rest och uppmålad 1988. Uppmålad 2008."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lerdal. Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m S 15cg Ö om vägkant (Ö 5cg N-V 5cg S)."
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.848177
Longitud: 17.771081
Lämnings-ID: L1944:6730
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 4:1
Sveriges runinskrifter: U956, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vedyxa
Placering:
Föremål: Stenblock
Material: Granit
Runristare: Åsmund (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6730