Runsten U951, L1944:7350 i Danmark
Foto av Runsten U951, L1944:7350 i Danmark
Foto av Runsten U951, L1944:7350 i Danmark
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Geirfríðr(?) ok Geirmarr létu hôggva §B at Auðmund. Grímr Skald hjó. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av ljusröd-grå granit, 1,5 m hög och 1 m bred vid basen och 0,6 m bred vid toppen (NV-SÖ) 0,5-0,6 m tjock. Raka kanter och plana sidor, toppytan oregelbunden. Ristning på två sidor, vilka vetter mot SV och SÖ. Runhöjd 8-12 cm. Stenen lutar någtot mot SÖ. Se skiss i inventeringsboken. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gerfrid (?) och Germar läto hugga efter Ödmund. Grim skald högg." Uppmålad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV foten av berghöjd intill hagmark och åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SÖ om vägkorsning och 28 m V 20cg N om N hörnet av loge, 3 mNÖ om väg (NV-SÖ), 3 m SSV om väg (VNV-ÖSÖ)."
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.839794
Longitud: 17.714819
Lämnings-ID: L1944:7350
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 67:1
Sveriges runinskrifter: U951, (Upplands runinskrifter)
Plats: Säby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Grim skald (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7350