Runsten L1944:7441 i Danmark ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:7441 i Danmark
Foto av Runsten L1944:7441 i Danmark
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnbj√īrn l√©t reisa stein at √Ās... ... son, en Nefgeirr at br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgr√• granit, 1,7 m h√∂g och 1,1 m bred N 40cg √Ė-S 40cg V och 0,1-0,4 m tjock. Svagt avrundad mot toppen. Plan inskriftsida och n√•got skrovlig baksida. Ristningen vetter mot √Ė 20cg S. Stenen vetter mot V 40cg N. Runh√∂jd 6-7 cm. Se skiss i inventeringsboken! Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnbj√∂rn l√§t resa stenen efter √Ös- ... (sin) son, och N√§vger efter sin broder." Uppm√•lad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt N√Ė-sluttande lermark. Impediment mellen √•ker och v√§g."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m N 30cg V om v√§gkant (√Ė 30cg N-V 30cg S)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.841077
Longitud: 17.757791
Lämnings-ID: L1944:7441
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 73:1
Sveriges runinskrifter: U950 (Upplands runinskrifter)
Plats: Myrby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: √Ėpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5c3e628b-3ce0-483a-bd28-00e712a4b9fc