Runsten L1944:7171 i Danmark ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:7171 i Danmark
Foto av Runsten L1944:7171 i Danmark
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisa stein eptir --lkir, f√ī√įur sinn. Hann ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• granit, 1,6 m h√∂g, 0,65 m bred (V 40cg S-√Ė 40cg N) och 0,4 m tjock. Ristningen vetter mot S 40cg √Ė och √§r mycket sliten. Runh√∂jd 7 cm. Se skiss i inventeringsboken. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... resa stenen efter ..., sin fader. Han ..." Uppm√•lad 1973. Rest, lagad och uppm√•lad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ökerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m N 40cg V om v√§gkant (V 40cg S_√Ė 40cg N): 1 m √Ė 30cg N om √• (N 30cg V-S 30cg √Ė)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.863984
Longitud: 17.734286
Lämnings-ID: L1944:7171
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 24:1
Sveriges runinskrifter: U949 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/38526c13-9986-4d0d-b274-05374579308d